Introductie

Mijn naam is Roel Kipp, ik ben geboren in 1948, gehuwd en vader van 2 kinderen. Na mijn artsexamen in 1975 volgde ik de huisartsenopleiding. Vervolgens verdiepte ik me in diverse takken van de zgn. alternatieve geneeskunde. In 1980 startte ik mijn consultatieve praktijk in Apeldoorn.

Gezondheid betekent voor mij iets anders dan de afwezigheid van klachten. Als ik mij gezond voel, betekent dat, dat ik lekker in mijn vel zit, vitaal en goed gehumeurd ben en mijn kwaliteiten optimaal kan benutten. Je zou kunnen zeggen, dat ik "in balans" ben. Vanuit die visie wil ik met u kijken hoe uw balans hersteld kan worden en uw klachten verminderd en, zo mogelijk, verholpen kunnen worden.

Mijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn de homeopathie en de natuurgeneeskunde. Voor het vinden van de juiste homeopathische medicatie is het nodig naar de gehele mens, met al zijn facetten, te kijken. Deze speurtocht blijft mij steeds weer boeien. Want al zijn de klachten hetzelfde, ieder mens heeft zijn eigen voorgeschiedenis en unieke eigenschappen, en vraagt daarom een individuele behandeling.

De goede resultaten ook bij aandoeningen, die in het reguliere circuit niet of slecht te behandelen zijn, dragen er toe bij dat ik reeds 30 jaar met enthousiasme de homeopathie beoefen. Door zelf het vitaliserende effect van een Kneippkuur te ervaren werd ook mijn belangstelling voor de natuurgeneeskunde gewekt. Uit deze bron werd het belang van een gezonde voeding en passende leefwijze als basis van de gezondheid mij duidelijk. Voedingssupplementen en symbionten ervaar ik in toenemende mate als een waardevolle aanvulling hierop.